VÅRA TJÄNSTER

Vi gör allt inom ventilation både för privatpersoner, företag och föreningar. Vi utför kanalrensningar, servar ventilationssystem, monterar nya och demonterar gamla system, utför injusteringar och OVK, bygger FTX samt finns här när du vill konsultera kring nuvarande eller nytt system.

SERVICE

Med jämna mellanrum bör man serva sitt ventilationssystem för att kunna bibehålla en god luftkvalitet inomhus. Att ha bra luft inomhus och ett välfungerande ventilationssystem är viktigt både för hälsans skull men även för husets skull för att inte få problem med fukt och mögel.
Vi säkerställer funktionen, byter filter och rengör ventilationskanaler.

MONTERING

Vi planerar och utför montage av nya ventilationssystem i såväl gamla som nya hus.

DEMONTERING

Ibland vill man byta ut sitt gamla ventilationssystem. Vi demonterar och återvinner ditt gamla, samt hjälper självklart också till att hitta bra lösningar för ditt nya system!

KONSULTATION

Byta ut ditt nuvarande aggregat eller reparera det gamla? Sätta in fler fläktar och ventiler för bättre luftkvalitet? Ring mig så kommer vi fram till en bra lösning för just din bostad!

OVK & INJUSTERING

Vi injusterar och utför OVK.